Er is een grote kans dat we nog enige tijd moeten leven met de genomen maatregelen tegen het Coronavirus. Slimme camera’s bieden diverse oplossingen om diverse branches te ondersteunen bij die maatregelen. Zo kunnen People counting camera’s meten, registreren en weergeven hoeveel bezoekers er in een winkel of bepaalde ruimte aanwezig zijn.

Ook bezoekers kunnen op de hoogte gesteld worden of het nog veilig is om een bepaalde ruimte te betreden. Visuele middelen kunnen bij de ingang van een winkel, maar ook in trappenhuizen of parkeergarages een bepaalde kleur en boodschap weergeven.

Heeft u interesse gekregen en wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via 078-6445566.

Lésec: een zorg minder!