Alles op het gebied van Beveiliging en Telecommunicatie!

Wij zoeken gerichte telecom-en beveiligingsoplossingen voor iedere situatie. Niet alleen thuis, maar ook op het werk!

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (in het Engels Social Corporate Responsibilty), een begrip dat meer inhoudt dan de meeste ondernemers denken. Het gaat namelijk verder dan alleen het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten op een verantwoordelijke manier. MVO betekent weliswaar dat een bedrijf verantwoordelijkheid draagt voor de maatschappij.

Maar het gaat er om dat dit op zo’n manier gebeurt dat het bedrijf dit ook oprecht belangrijk vindt. Niet omdat het moet en niet omdat het wordt verwacht.
Een onderneming kan dit bereiken door dit stukje belang voor de wereld op te nemen in het business-/verdienmodel en zelfs in het bedrijfs-DNA. Het is een fundamentele verandering die kan leiden tot positieve resultaten, niet alleen op sociaal vlak of voor het milieu, ook voor het bedrijf zelf. Denk hierbij aan een beter financieel rendement en imago.

Een maatschappelijk verantwoord ondernemen-beleid kent drie pijlers die in balans moeten staan:

People
De eerste pijler beslaat de sociale kant van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De mens staat hier centraal, zowel binnen als buiten organisatie. Intern betekent dit het formeren van een motiverende, gezonde en kansrijke werkomgeving. Extern kan het gaan over mensen die hulp kunnen gebruiken, zoals mensen met een beperking of in armoede. Het creëren van werkkansen of steunen van nationale of internationale goede doelen is hier een voorbeeld van.

Planet
Deze pijler duidt vooral op een steentje bijdragen om de klimaatveranderingen (zover mogelijk) tegen te gaan en het milieu te beschermen. Het reduceren van afval, energie en Co2, recyclen, steunen van milieuorganisaties en het gebruik maken van zoveel mogelijke duurzame middelen vallen hieronder. Duurzame bedrijfsoplossingen als deze komen dan goed van pas.

Profit
Het uitgangspunt van een MVO-beleid is dat het niet alleen een positief effect heeft op de mensheid en natuur en daar verantwoordelijkheid voor draagt, maar uiteindelijk ook goed is voor de onderneming zelf. Consumenten die steeds bewuster gaan leven, maar ook kritischer worden geven steeds meer om eerlijke, duurzame bedrijven en producten. Maar denk ook aan productiever personeel als gevolg van fijnere arbeidsomstandigheden. Op langer termijn belonen deze MVO-acties met een hoger financieel rendement, oftewel profit.

Voorbeelden maatschappelijk verantwoord ondernemen

Enkele concrete voorbeelden van MVO-activiteiten zijn:

  • Duurzame energieoplossingen installeren, zoals zonnepanelen, laadpalen en infraroodverwarming
  • Energiebesparende maatregelen ondernemen
  • Recyclen en afvalvermindering realiseren
  • Sponsoren van of doneren aan maatschappelijk-sociale projecten en goede doelen
  • Bedrijfsprocessen zoals productie en transport duurzaam inrichten
  • Duurzame producten in het assortiment opnemen
  • Werk bieden aan mensen met een beperking of achterstand
  • Intern medewerkersbeleid om bijvoorbeeld gezondheid, kennis of sociale betrokkenheid te bevorderen
  • Open dagen/activiteiten organiseren voor scholieren, studenten, werkzoekenden of zelfs klanten
  • Samenwerkingen met duurzame partijen of leveranciers aangaan

Alles op het gebied van Beveiliging en Telecommunicatie!

Wij zoeken gerichte telecom-en beveiligingsoplossingen voor iedere situatie. Niet alleen thuis, maar ook op het werk!

Lésec Beveiliging

Lésec Telecom

Het beveiligings- én telecombedrijf voor thuis én op het werk!